سامانه ابری مشاهده تصاویر پزشکی پرنگ

در حال ارسال کد
ورود با موبایل
نام کاربری بیمار شماره ملی و برای پزشکان شماره نظام پزشکی می باشد
رمز ورود به شماره موبایل شما ارسال خواهد شد

۰۲۱۸۸۵۴۹۱۸۳ - ۴